Wijziging oud papier inzameling

Door aanpassingen in de gemeentelijke aanbestedingsprocedure, zijn we genoodzaakt om een wijziging door te voeren betreffende de inzameling van oud papier.
Vanaf 1 januari 2022 kunt u het oud papier op de parkeerplaats van V.V. Menos (adres: Schapendreef 24a, Landhorst) daarom inleveren, om de vier weken op donderdagavond tussen 19:00 en 21:00. Beginnend op dondardagavond 13 januari.
Op de website: www.vvmenos.nl onder het kopje ‘’clubinfo’’ staan de overige data voor het inzamelen van het oud papier in 2022, data worden daarnaast ook nog steeds in het Wanroijs Nieuws vermeld.
Vrijwilligers van de voetbalclub zullen u op de desbetreffende datums helpen om het papier in de container te deponeren.
De inkomsten van deze inzameling komen geheel ten goede van de voetbalclub, dus we zien u ook in 2022 weer graag verschijnen!

Met vriendelijke groet, Bestuur V.V. Menos