De kop is eraf!

Zondag 11 augustus was het dan zover. De voor de Menosspelers een heuse stagedag, met lunch en BBQ.

Even bijpraten, kleine presentatie en starten met de “arbeid”. Het was voor menigeen zwaar, de aangeboden voorbereidende loopwerkvormen, was duidelijk niet toegepast. Die discipline ontbreekt dus (nog)! We mochten weer twee ‘spijtoptanten’ begroeten, keeper Stef en aanvaller Joris. Wellicht dat ik in staat ben deze bruikbare spelers zo te motiveren, dat ze niet nogmaals afhaken.

Dinsdag 13 augustus, werden we verrast met twee ‘testspelers’ van Poolse herkomst. Beiden, Pjotr en Karol. Ik hoop dat wanneer zij kiezen bij ons te gaan spelen, zij snel geïntegreerd raken, dat wil zeggen dat dat van onze kant en van hun kant moet gaan gebeuren.

Er zijn nog enkele spelers op vakantie en er zullen nog enkele op vakantie gaan, hetgeen geen voordeel is om een team met nieuw elan en doelstellingen op te bouwen. Het hoort nu eenmaal bij voetbal op dit niveau, dat wist ik van tevoren.

Dinsdag 27 augustus starten we alweer met de 7e training. Er wordt hard en serieus gewerkt, die spelers (die menen dat mij ‘iets’ ontgaat vergissen zich) die trachten de kantjes eraf te lopen, komen zichzelf tegen. Ik ben en blijf een vakman, die in staat is zijn oefenstof en fanatisme aan te passen aan deze groep. Van één zaak wijk ik nimmer af, het nakomen van gemaakte afspraken en dus de discipline. Het gaat de goede kant op. Deze groep is nog lang niet uitgeleerd. 

Die eerste balaanname, het vervolg, de posities van de medespelers, de attentheid binnen het omschakelen, met name van BB naar BBT, zijn belangrijke aandachtspunten. De spelers doen enorm hun best, mijn aanwijzingen te begrijpen en toe te passen, dat kost tijd, temeer er weinig tot niet aandacht is besteed aan deze doorslaggevende elementen van het voetbal.

22 September moeten we er staan, dan start de competitie 2019-2020, waarvan ik als doel heb om middenmoter te worden. Gezien het vertoonde spel gedurende maximaal 45 minuten in de laatste wedstrijden van het vorige seizoen, moet dat opgeschroefd worden, concentratie, discipline en focus zijn de sleutelwoorden. Ik ben en blijf scherp en eis dat ook van alle betrokkenen.

Ik hoop jullie, in grote getale binnenkort langs de lijn te zien, WELKOM

Groet, Jef

AANPASSING PROGRAMMA

*Week 35

27-8 20.15 uur training

29-8 20.15 uur Onderlinge wedstrijd aanvang 20.00 uur!

*Week 36

3-9  20.15 uur training

Let op:

Vrijdag 6-9 vertrek naar Siegen om 08.00 uur trainingskamp!

ZONDAG 8 september Beker 1 UIT BIJ Odiliapeel!

*Week 37

10-9 20.15 uur training

DONDERDAG 12 september Beker 2 THUIS tegen MILL

ZONDAG 15 september Beker 3 UIT tegen Boekel

*Week 38

17-9 20.15 uur training

19-9 20.15 uur training

Afsluiting trainings voorbereiding:

Selecties worden om 22.00 uur bekend gemaakt!

22 september aanvang competitie!!