Afgelastingen

AFGELASTING, hoe zit het ook alweer?
Het amateurvoetbal in Nederland is onderverdeeld in landelijke competities en competities, die door de zes districten worden georganiseerd. Daarnaast is er een onderverdeling van teams in Categorie A en B. ALLE TEAMS VAN V.V. MENOS spelen in DISTRICT ZUID II

We kennen twee soorten van afgelastingen:
- Een algehele afgelasting;
- Een (gedeeltelijke) afgelasting door de consul.

Zoals gezegd, maakt de KNVB onderscheid tussen amateurteams die vallen onder de A- en B- categorie en zelfs ‘Landelijk’. De landelijk spelende teams spreken voor zich en zijn net als de A-categorie prestatiegericht en behoren tot een bepaalde klasse. De overige teams vallen onder de B-categorie en zijn recreatief, spelend vanaf een bepaalde klasse.

Voor V.V. MENOS geldt voor wat betreft de categorieën het volgende:

Onder de A-categorie vallen:
Senioren Veld, Standaard t/m de 6de klasse - dat is MENOS 1;

Onder de B-categorie vallen:
Alle overige veldteams, Senioren en Jeugd, inclusief Pupillen.

AFGELASTINGEN WAT MOET JE WETEN?
Algehele afgelastingen van het zaterdag- en/of zondagvoetbal betekent automatisch dat OOK alle wedstrijden, die door de districten van de KNVB worden georganiseerd, zijn afgelast;
Algehele afgelastingen worden vermeld op Teletekst pagina 603. Kijk dus op vrijdag of ons district er bij staat en welke categorie! De informatie wordt ook zsm op onze website vermeld www.vvmenos.nl 

Afgelastingen van de landelijke competities van het zaterdag en/of zondagamateurvoetbal betekent NIET automatisch dat de wedstrijden, die door de districten van de KNVB worden georganiseerd óók zijn afgelast. Dit wordt dan apart door de media vermeld. Kijk dus weer goed op pagina 603!

1. Algehele afgelasting
Nog niet zo lang gelden heeft de KNVB de afgelastingregeling enigszins gewijzigd. Voor alle duidelijkheid hebben we het hier over een algehele afgelasting door de KNVB. De afgelasting van wedstrijden vindt plaats op basis van de categorie waarin een elftal uitkomt. Het kan dus gaan gebeuren dat de KNVB het totale programma van de B-categorie afgelast en dat A-categorie wel door gaat.
De algehele afgelasting wordt gedaan door de KNVB en deze wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, enkele dagen vooraf tot op de wedstrijddag zelf bekend gemaakt via NOS teletekst, pagina 603. Is die pagina niet aanwezig dan is er in ieder geval geen algehele afgelasting. Mogelijk zijn er dan wel gedeeltelijke afgelastingen.

2. (Gedeeltelijke) afgelasting door de consul (MENOS - )
De wedstrijden van teams van de A-categorie gaan voor B-categorie. De consul beslist of er afgelast wordt. In de eerste plaats staat het belang van de gezondheid van de spelers en op de tweede plaats het belang van de velden. De consul heeft hierin een belangrijke stem, hij is op dat moment een adviseur voor de KNVB. Richtlijnen van de KNVB voor de consul zijn beschreven "handleiding consuls" (zie link). 

Bij afgelastingen zal de wedstrijdsecretariaten Senioren en Jeugd eerst de bezoekende verenigingen, die het langst moeten reizen, als eerste op de hoogte brengen. Dat geldt ook voor de door de KNVB aangestelde scheidsrechters. De leiders van de thuisspelende teams worden hierna op de hoogte gebracht en via hen de spelers en ouders.

 

Voor trainingen bepaalt in eerste instantie ook de consul of de trainingen door kunnen gaan. Indien de trainingen volgens de consul door kunnen gaan is het uiteindelijk ook de trainer die trainingen kan afgelasten b.v. als het weer zeer slecht (b.v. bij stortregen, onweer, zeer koud, bevroren veld, sneeuw etc.). Uitgangspunt is ook hier de veiligheid van de spelers en het belang van de velden. Bij onweer altijd afgelasten c.q stil leggen van de training. Bij zeer kou denk aan weerstand van spelers. Hoe jonger de spelers hoe minder weerstand tegen de kou. Ook trainingen kunnen hierop aangepast worden. Zorg bij kou dat spelers niet te veel stil staan tijdens de training.

 

 

Programma / Uitslagen